Tänavakivide paigaldus

Falmet Grupp OÜ

Teeme Sinu elu- või ärihoone ümbruse korda. Võta meiega ühendust ja kutsu meid objektile, et saaksime pakkuda omaltpoolt lahendusi ja koostada Teile hinnapakkumise tööde teostamiseks.

Teenused
Tänava- ja äärekivide paigaldus

Teostame eramute sissesõitude/platside kuni suurte mitme tuhande ruutmeetriste platside ehitustöid. Kasutame ainult kvaliteetset sillutiskivi.

Parklate ja platside ehitus

Sinu kodu- või ärihoonele parklate ja hoiuplatside rajamine. Pinnase väljakaeve, ettevalmistustööd ja pealiskate asfaldi, sillutsikivi või mõne muu meelepärase ja sobiva materjali näol.
Eramute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Sul on eramu, aga puuduvad vajalikud kommunikatsioonid? Teostame ühendusi linna või valla vee- ja kanalisatsioonitrassidega.

Sadevee drenaaži ehitus

Säästame Su närve tekkiva liigniiskuse ja uputuste eest. Sadevee drenaaži ehitusi teostame nii eramajadele kui suurtele tootmishoonetele ja platsidele.

Haljastustööd

Alusplatside planeerimine ja ehitus ning sõelutud mulla paigaldus ja sellele järgnev murukülv.

Kalluri veoteenus

Kuni 20 tonniste koormate vedu. 

Puistematerjalide müük


Müüme mitmesuguseid puistematerjale: liiv, killustik, muld, kruus. Hinnainfot võimalik saada meie kontaktmeili või telefoni teel.

Septikute müük ja paigaldus

Lahendus reovee käitlemiseks nii suvilatele kui ka eramutele. Paigaldame kvaliteetseid plastikust septikuid/mahuteid.

Vundamentide ehitus

Vundamentidel on mitmeid erinevaid liike. See, milline sobib teie planeeritavale hoonele kõige paremini, sõltub mitmetest asjaoludest. Näiteks sellest, kui suur on planeeritav koormus, milline on pinnasekihtide kvaliteet, milliseid konstruktsioone ja materjale ehitamisel kasutatakse ning kui tundlik on hoone aluskonstruktsioon ebavõrdse ümberpaigutamise suhtes.

Plaatvundament

Plaatvundament ehk monoliitne plaat valatakse kogu hoone alusele pinnale. Nii tekib justkui üks suur plaat või võrestik, mis kogu hoone vundamenti katab. See on valmistatud monoliitsest raudbetoonist, aga samas võib see olla tehtud ka kokkupandavatest ühenduslülidest tugeva kinnistusega risttaladest.

Maakütte kollektorite ja maasoojuspumpade paigaldus


Maasoojuspump on kütteseade, mis kasutab maapinda salvestunud päikeseenergiat. Maasoojuspump kasutab energiaallikana maapinda, pinnase ülemisi kihte, kaljut või lähedal asuvat veekogu. Juba meetri sügavusel maapinnas on temperatuur üsna konstantne, 4–12 °C. Maapinda salvestunud soojusenergia kogutakse pinnasesse paigaldatud plasttorustiku ehk maakollektori abil. Kollektor on ühendatud soojuspumbaga, mis katab täielikult hoone küttevajaduse ja valmistab sooja tarbevett ning vajaduse korral jahutab ruume. Soojuspump vajab tööks (soojuse pumpamiseks) elektrienergiat. Kulutades ühe kWh elektrienergiat saab maasoojuspump toota kuni 5 kWh soojusenergiat. Maasoojuspumba kasutamise korral vähenevad küttekulud kuni 80% otsese elekterküttega võrreldes. Maasoojuspumba kasutamine on mugav, keskkonnasõbralik ja peaaegu hooldusvaba.

Falmet Grupp OÜ

Küsi pakkumist!

(Projektijuht, Hinnapakkumised): +372 5851 5042

(Töödejuhataja): +372 522 2777

E-post: info@falmetgrupp.ee